Dong Phuong Bakery
 

Our Menu:

Fresh Breads
Pistolletes | Bánh Mí Pháp               3/$1.25
Sesame Italian Rolls | Bánh Mì Ý         $0.35
12” Poboy | Bánh Mí Dài                  $0.75
Brioches | Bánh Mí Ngọt Pháp            $2.50
Raisin Breads | Bánh Mì Nho             $3.50
Milk Breads | Bánh Mì Sữa               $3.00
Savory Treats
Pate Chaud ~ Pork & Onions | Pâté Sô ~ Thịt Heo & Hành
Pate Chaud ~ Charsiu Pork | Pâté Sô ~ Thịt Xá Xíu 
Pate Chaud ~ Spicy Chicken | Pâté Sô ~ Thịt Gà
Meat Pies ~ Pork & Jicama | Bánh Quai Vạc ~ Thịt Heo & Củ Sán 
Meat Pies ~ Spicy Chicken | Bánh Quai Vạc ~ Thịt Gà
Flaky Meat Turnovers ~ Pork & Mushrooms | Bánh Bao Nướng Thạp Cẩm 
Imperial Steamed Buns | Bánh Bao Hấp Thạp Cẩm 
Charsiu Steamed Buns | Bánh Bao Hấp Xá Xíu
Pies and Pastries
Croissants | Bánh Mì Bơ
Danish Twists | Bánh Mì Bơ & Đường
Almond Buns | Bánh Mì Bơ & Hạnh Nhân
Coconut Macaroons | Bánh Dừa Nướng
Cinnamon Rolls (6) | Bánh Mì Quế
Sponge Cups | Bánh Bong Lan Chun
Cupcakes | Bánh Bong Lan Mỹ
Assorted Mini Pies ~ Apple, Lemon, or Pecan | Bánh Táo, Chanh, Pêcan
Egg Tart | Bánh Trứng Gà
Vanilla Creme Puffs | Bánh Choux Kem
Chocolate Eclairs (2) | Bánh Choux Sôcôla (2)
Steamed Banana Cake w/ Coconut Sauce | Bánh Chuối Hấp
Steamed Banana w/ Sticky Rice | Bánh Chuối Nếp
Steamed Taro w/ Sticky Rice | Bánh Khoai Môn Nếp
Yuca Gummies | Bánh Tầm Khoai Mì
Tapioca Layers | Bánh Da Lợn
Mochi ~ Peanut or Mung Bean | Bánh Bao Chỉ ~ Đậu Phọng, Đậu Xanh
Newtons ~ Coconut, Mung Bean or Lotus | Bánh Day Miếng ~ Dừa, Đậu, Hạt Sen
Yuca Pies | Bánh Khoai Mì Nướng
Mung Bean Pies | Bánh Đậu Xanh Nướng
Tapioca Cake | Bánh Bò Nướng
Flan (Egg Custard) | Bánh Flan
Agar Agar Jelly | Bánh Thach Bông
Sponge Cake Rolls | Bánh Bong Lan Cuộn
Strawberry Shortcake | Bánh Bong Lan Dâu
Assorted Cake Slices | Bánh Bong Lan Miếng
$1.50
$1.75
$1.75
$1.75
$3.50
$1.25
$1.90
$1.25
$1.25
$1.50
$2.75
$1.50
$2.25
$2.25
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$6.00
$6.00
$8.00
$7.99
$7.99
$7.99
$7.99
$1.75
Cookies

$3.50 / Box

Almond

Cappuccino

Champagne

Chocolate Chip

Coconut

Crescent

Toasted Bread Chips

Le Petit

Fortune

Peanut

Traditional Asian Desserts
Flaky Moon Cakes | Bánh Pía
    4-pack: Mung Bean or Red Bean | Đậu Xanh, Đậu Đỏ
     2-pack: Bean & Egg, Durian, Bean & Melon, or Melon | Đậu Trứng, Sàu Riêng, Đậu Mứt, Mứt
     Single: Bean & Egg, Durian, or Bean & Melon | Đậu Trứng, Sàu Riêng, Đậu Mứt
Traditional Moon Cakes | Bánh Trung Thu
    Fillings: Mixed Nuts, Mung Bean, Durian, or Lotus | Thập Cẫm, Đậu Xanh, Sàu Riêng, Hạt Sen
Sweet Rice Cakes | Bánh Dẻo
    Long: Banana or Pandan Flavor | Chuối, Lá Dứa
    Square: Mixed Nuts or Mung Bean | Thập Cẫm, Đậu Xanh
Chinese Rice Wafers | Bánh In
    Fillings: Mung Bean, Durian, or Melon | Đậu Xanh, Sàu Riêng, Mứt
Assorted Bars | Bánh Bar
    Fillings: Mixed Nuts, Mung Bean, Coconut, or Lotus | Thập Cẫm, Đậu Xanh, Dừa, Hạt Sen
Chinese Soft Candies ~ Peanut or Banana | Kẹo ~ Đậu Phọng, Chuối

$2.50
$1.75
$1.50

$1.80

$1.50
$1.75

$1.50

$1.40
$2.25

*Prices subject to change without notification

Vietnamese Dessert Cups | Chè

$1.25/cup  ~ Served with Sweet Coconut Sauce

Tri-Color | Ba Màu
Faux Pom | Hạt Lựu
Sweet Corn | Bắp
Black-eye Peas | Đậu Trắng
Black Beans | Đậu Den
Taro | Khoai Môn
Homemade Yogurt | Da Ua
Sticky Rice Dumplings | Trôi Nước: $1.50
Mung Beans | Đậu Xanh
Banana | Chuối
Sweet Tofu | Đậu Hủ
Kaya Breads | Bánh Mì Cazé             $2.50
Coconut Rolls | Bánh Mì Dừa            $2.50
Praline Breads | Bánh Mì Pecan           $2.50
Cream Buns (2) | Bánh Mì Kem           $1.50
Crescent Rolls (2) | Bánh Mì Đậu         $1.50
Charsiu Buns | Bánh Mì Xá Xiếu         $2.00
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.85
$1.85
$2.00